Slovo redakce

Vážení čtenáři,

protože Vás podle dosavadních ohlasů Staropražské listy zaujaly, chtěli bychom Vám nějakým způsobem poděkovat, a proto jsme pro Vás v každém čísle připravili malou čtenářskou soutěž, jejíž vítězové od nás dostanou tričko s logem Staropražských listů. Odpověď na soutěžní otázku najdete při pozorném čtení v čísle.

|

Milou zprávou jistě je, že už snad konečně nastává jaro. Mnozí jsme si mysleli, že zima byla letos naprosto neobvyklá, ale pranostiky nás usvědčují z nevědomosti. S jarem jsou již po staletí neodmyslitelně spjaté Velikonoce, takže není divu, že se jim v tomto čísle věnujeme trochu obšírněji. I když jen pár desetiletí, ale přece jen také neodmyslitelně, byť jen v hlavním městě, patří k jaru hudební festival Pražské jaro. Brány dokořán by měla na jaře otevřít i dětská hřiště. Nad jejich stavem se zamýšlí kandidát na starostu Prahy 1.

Přáli bychom si, aby se Staropražské listy staly Vaším oblíbeným čtením, ale k tomu potřebujeme i Vaši pomoc. Uvítáme nejen náměty, jimž bychom se měli věnovat, ale i kritiku.

Vaše redakce

Vážení čtenáři,

především se Vám musíme omluvit za technická nedopatření, v jejichž důsledku vypadly v minulém čísle Staropražských listů poslední věty v několika článcích. Podstatnější však je, že jsme Vám slibovali nostalgická čtení, víceméně nedotčená politikou, | jíž je dostatek v jiných periodicích. Stalo se ovšem, že Petr Hejma, místopředseda občanského Sdružení správců a společenství vlastníků jednotek domů Prahy 1, které je spoluvydavatelem Staropražských listů, je kandidátem na starostu Prahy 1 za ODS. Vzápětí na to byly zveřejněny některé nepravdivé informace o jeho osobě. Je tudíž jasné, že Petru Hejmovi i zástupcům Sdružení dáváme prostor, aby zkreslené informace uvedli prostřednictvím Listů na správnou míru. Ačkoliv Vám i nadále chceme nabízet především zajímavosti ze života staré Prahy, stejně jako připomenout některá tradiční staročeská jídla, nemůžeme zaručit, že se komunální politice do budoucna zcela vyhneme.

Vaše redakce

Vaše redakce

Vážení čtenáři,

vzhledem k četným dotazům Vám chceme říci, že Staropražské listy vznikly původně pouze pro potřeby Sdružení správců obecních domů Prahy 1. Ale když už jsme si dali tu práci, rozhodli jsme se, že se pokusíme oslovit širší veřejnost, částečně i trochu odpočinkovým a staromilským způsobem.

|

Ačkoliv se i nadále budeme zabývat zejména záležitostmi Sdružení, nechceme se vyhýbat ani takzvaným komunálním problémům Prahy 1, protože tady všichni bydlíme, mnozí i pracujeme, přičemž zdůrazňujeme, že Listy mají soukromého vydavatele.

A tak vedle poradny Společenství naleznete v tomto čísle připomínku stého výročí vzniku Židovského muzea, stejně jako nahlédnutí do tradic masopustu, či vážně i nevážně míněné rady, jak překonat nachlazení bez prášků. Byli bychom rádi, kdyby Vás Staropražské Listy zaujaly natolik, že se jim svěříte se svými postřehy i názory.

Vaše redakce

Milí čtenáři,

v prosincovém čísle Staropražských listů jsme slíbili, že se Vám pokusíme nabídnout čtení o životě Prahy 1 s trochou nostalgického nádechu, trochu pobavit, ale i připomenout osobnosti a události spjaté nejen se současností, ale i minulostí Starého a Nového Města a Malé Strany. Výjimečnou příležitostí, které proto v tomto čísle věnujeme většinu místa, je lednové 250. výročí narození geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta,| neboť jeho pražské pobyty jsou úzce spjaty právě s územím dnešní Prahy 1. Chceme věřit, že by Vás mohly zaujmout i názory známých lidí na život i problémy centra hlavního města. To ovšem neznamená, že bychom se jakkoliv zříkali nabídky, abyste se na obsahu Staropražských listů v co největší míře podíleli Vy sami prostřednictvím ohlasů, i kritických, ale zejména náměty, jimž by se Listy měly věnovat, protože právě Vám, občanům Prahy 1, jsou určeny.

Vaše redakce

Milí občané Prahy 1,

v současné době jistě každý z Vás přemýšlí hlavně nad tím, čím a jak obdarovat své blízké a tak připravit ty nejkouzelnější Vánoce. Pro sebe přijměte jako dárek první číslo Staropražských listů, které se chtějí každý měsíc ucházet o Vaši čtenářskou přízeň v nemalé konkurenci novin a časopisů, které dostáváte do svých schránek zdarma.

|

I když mnohé z nich mají společné téma, jímž je Praha 1, my si myslíme, že je tu místo i pro Staropražské listy, už i s ohledem na to, že problémů, s nimiž se potýkají občané žijící na Praze 1 nejen neubývá, ale spíše rostou řadou geometrickou.

A tak bychom Vás ve Staropražských listech chtěli informovat nejen o konkrétním dění v Praze 1, ale zejména pomoci Vám s Vašimi starostmi. Naší snahou bude Vás i trochu pobavit a připomenout si i nostalgické časy života v centru Prahy na začátku minulého století.

Především bychom si přáli, abyste se na obsahu Staropražských listů podíleli Vy sami v co největší míře, ať už svými dopisy, připomínkami či náměty, jimž bychom se měli podle Vás věnovat.

Vaše redakce